top of page

Med samlade krafter kan vi uträtta mer – sök finansiellt stöd

Det är inga krångliga vägar med oss. Vi hjälper dig från idéstadie till genomförande och implementering av arbetssätt som är framgångsrika. Vi säkerställer förankring från början och hjälper under hela projekttiden. Testa din idé idag.

Vad kan samordningsförbundet göra för dig?

Bilda ett samverkansteam, genomför ett projekt eller testa din idé i en förstudie – vi är med dig hela vägen.

Finsam Sydväst
Finsam Sydväst

Genom finansiell samordning kan vi ha en helhetssyn på individens behov och ta ett samlat ansvar för insatserna. Vår verksamhet stöds av Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) och syftar till mer effektiva arbetssätt mellan myndigheterna. Läs mer på Finsam.se.

Vi har lagen på vår sida

Finsam Sydväst

Finansiell samordning skapar möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt i våra verksamheter.

Samordningsförbundet är en samverkansmodell och ett sätt för kommunerna, regionen och statliga myndigheter att ge den enskilde invånaren förutsättningar till en bättre hälsa och möjligheter till egen försörjning för att skapa en positiv framtid. De samverkande parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Burlövs kommun, Kävlinge kommun, Staffanstorps kommun och Vellinge kommun.

Varför Finsam Sydväst?

Har du och dina kollegor en idé om hur ni skulle kunna arbeta, men inte ännu det konkreta upplägget som krävs för att ansöka om projekt eller samverkansteam? Då kan en ansökan om förstudie vara ett första steg. Sök stöd för att ta reda på mer om målgruppen ni vill arbeta för och undersök vilka medlemsparter som samverkan kan involvera. 

Förstudie

Är ni redan kollegor från minst två medlemsparter som kommit fram till ett arbetssätt som fungerar och en målgrupp som behöver långvarigt stöd? Då kan ni söka finansiellt stöd för att inrätta ordinarie samverkansteam för löpande samordnat arbete med individer. I ansökan beskriver du rutinen för remiss av deltagande individer till samverkansteamet och beskriver det samordnade stödet som ska erbjudas.

Samverkansteam

Under en begränsad period, vanligtvis två till tre år, kan du söka medel för att en tillfällig arbetsgrupp och styrgrupp med väl avgränsade mål testa nya arbetssätt för att hjälpa en målgrupp med särskilda behov. Det ska vara minst två samverkande myndigheter och er plan för implementering finns med från början.

Projekt

Vad kan du söka medel för?

Genom finansiell samordning kan vi ha en helhetssyn på individens behov och ta ett samlat ansvar för insatserna.

bottom of page