top of page

Om oss

Vi är en liten organisation med oanade krafter.

 

Finsam Sydväst är ett samordningsförbund som bildades år 2012. Den 1 januari 2023 utvidgades förbundet Burlöv-Staffanstorp till att även inkludera kommunerna Kävlinge och Vellinge. Övriga medlemsparter är Region Skåne, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundet har sitt säte i Staffanstorp. 

 

Förbundets vision är att med effektiv samverkan öka individens möjligheter till arbete och egen försörjning. Syftet med verksamheten är att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. För att uppnå detta ska förbundet verka för en effektiv resursanvändning genom samordning av myndigheters insatser.

Finsam Sydväst har en styrelse som är vald av medlemsparterna och är ytterst ansvarig för verksamheten. Styrelsen består av politiker från de kommunala medlemsparterna och från regionen. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan företräds av chefer. 

 

Förbundets kansli består av en förbundschef som verkställer styrelsens beslut. Förbundschefen hjälper också till med råd och stöd från idéstadie till färdig ansökan. Detta kan exempelvis innebära stöd i att anordna en idéworkshop med inbjudan till nyckelpersoner från andra medlemsparter.

 

Insatser som förbundet kan finansiera är tvärsektoriella samverkansteam, tillfälliga projekt eller förstudier. Det är styrelsen som fattar beslut om vilka insatser som förbundet ska finansiera.

 

Läs mer om generellt arbete i samordningsförbund på Nationella rådets hemsida finsam.se

Styrelsen

Styrelseordförande

Ersättare 

Vice ordförande

Vice ordförande

Ledamot

Ledamot

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Det är tryggt att samverka med oss

Vår organisation är din. Vi har strukturen för hållbara arbetssätt och möjligheten för effektfulla resultat. Detta är möjligt eftersom din arbetsgivare är medlem i vårt förbund och förankring är vårt ledord. Smart och ganska unikt. Med vårt upplägg förebygger vi projektbubblor som kan göra att lyckade arbetssätt smälter bort och allt återgår till gamla hjulspår. Tillsammans bestämmer vi vägen och lägger grunden för hållbara resultat så att fler ska återfå makten över sina liv och kunna arbeta. 

Finsam Sydväst

4 miljoner

I årlig tilldelning

7

Samverkande myndigheter

112 000

Invånare

12

Års erfarenhet

Dataskyddsombud

ATEA tfn 046-16 34 60

Revisorer

Hother Voss (SD)

Lekmannarevisor

Larserik Johansson (S)

Lekmannarevisor

Gert-Inge Hanshammar (M)

Lekmannarevisor

Jesper Von Wowern (M)

Lekmannarevisor

Yvonne Augustin (S)

Lekmannarevisor

Johan Rasmusson

Auktoriserad revisor, KMPG

Karin Lönnergård Grevendahl (M)

Lekmannarevisor, ersättare

Claes Håkansson (M)

Lekmannarevisor, ersättare

Kansli

Annie Niubó

Förbundschef

bottom of page